[:ro]Descoperă România: o fostă școală săsească Art Nouveau transformată în casă de oaspeți[:en]Old Art Nouveau Saxon School in Transylvania turned into a charming guesthouse[:]

[:ro]

În urmă cu câțiva ani, nimeni nu auzise de Cincșor. Era un sat la fel ca toate celelalte. Sașii plecaseră, iar în urma lor a rămas o biserică fortificată și o comunitate mult prea mică pentru a se face remarcată. Dar în acest peisaj a apărut o femeie puternică, cu o poveste de viață extraordinară, care a demonstrat tuturor că un om poate schimba destinul unui sat.

Doamna Carmen Schuster s-a născut în Cincșor, a copilărit și a învățat în sat, iar în anii ‘80 a fost nevoită să se mute cu familia în Germania. A lucrat în sistemul bancar, iar sfârșitul anilor ‘90 a adus-o în țară, într-o poziție de conducere la o bancă importantă din România. Odată revenită pe plaiurile natale, a început lupta pentru salvarea clădirilor săsești de la indiferență, degradare accentuată, mutilare și includerea lor în patrimoniul național. Ce a determinat-o? Desigur, dorul de casă, legăturile indistructibile cu locul de baștină, cu fiecare reper al propriei sale copilării, tinereți, existențe.

Împreună cu soțul ei, un profesor neamț de istorie, a demarat un amplu proces de restaurare a Bisericii Fortificate din sat. Nu s-au oprit aici, ci au cumpărat și clădirea școlii evanghelice în care Carmen învățase și parohia evanghelică.

După o lungă perioadă de uitare, au reușit să readucă spiritul săsesc la viață. Și nu oricum! Casele au fost supuse unor intervenții complexe de restaurare și reamenajare. Una dintre marile problemele întâmpinate a fost lipsa arhitecților și a meșterilor care să reușească să transpună în realitate dorințele celor doi. A fost un proces destul de lung și anevoios, dar casele lor sunt în prezent un adevărat model de valorificare și protejare a patrimoniului cultural în România.

Fosta școală săsească

Școala săsească

Școala săsească din Cincșor datează din anul 1910 și este opera arhitectului sas, Fritz Balthes. În procesul de renovare, Carmen s-a ocupat în mod special de detaliile arhitecturale și design, pe când soțul ei a fost preocupat de funcționalitatea clădirii. Astfel, după o transformare făcută ca la carte și o eficientă utilizare a spațiului, a rezultat o casă de oaspeți fermecătoare.

Podul a fost transformat în trei camere de cazare spațioase. În amenajarea lor este preponderent lemnul, mobilierul tradițional cu motive săsești și transilvănene, pături și covoare de proveniență locală, lăzi și dulapuri atent pictate.

La parter se găsesc o cameră de cazare în același stil arhitectural, un spațiu de relaxare și socializare, restaurantul și bucătăria. Pentru a eficientiza la maximum spațiul, în spatele casei a fost proiectată o anexă în stilul clădirii vechi, păstrând proporțiile și atenția la arhitectura tradițională. În anexă funcționează în prezent restaurantul. Micul dejun este inclus în prețul unei nopți de cazare, iar prânzul și cina sunt opționale, contra-cost. Mâncărurile sunt preparate cu mare grijă de un bucătar sau de proprietarul casei, iar vinurile care acompaniază mâncarea provin de la crame românești.

Spațiul cel mai frumos al casei de oaspeți rămâne biblioteca, amenajată cu canapele albe, un laitimotiv în designul de interior, covoare, piese de mobilier tradițional, tablouri pictate de diverși artiști din România și Germania, precum și câteva sute sau chiar mii de cărți colecționate și primite de cei doi de-a lungul timpului.

Celelalte case de oaspeți

Peste drum de școală, se găsește o  casă săsească țărănească transformată și ea în unitate de cazare. În interior, există mai multe tipuri de camere, preferata mea fiind la etaj, o cameră încăpătoare cu un perete mare de sticlă. În curtea casei, au construit de la zero o sală pentru evenimente, cu o cameră la etaj. Dacă nu mi-ar fi spus că este o clădire nouă, nici nu m-aș fi gândit vreun moment la asta.

Casa parohială, acum locuința lor, a trecut și ea printr-un amplu proces de restaurare. Casa îmbină cu o eleganță desăvârșită mobilierul tradițional cu arta. Au mers pe aceeași linie simplă: canapele și fotolii îmbrăcate în albe, mese și scaune de lemn cu o geometrie simplă, tablouri și picturi originale. Detaliul care mi-a atras atenția în mod deosebit a fost grija pe care cei doi au acordat-o detaliilor vechi. În timpul renovării, au descoperit fresce renascentiste pe care le-au păstrat și au încercat să le scoată în evidență.

În spatele casei lor, se găsesc câteva camere de cazare cu vedere înspre curtea parohiei. Grajdul din spatele casei a fost transformat și el în spațiu de evenimente – la fel de simplu, deloc pretențios și cu mult bun gust. În prezent, o a patra casă este în plin proces de restaurare.

Aceste spații de cazare  creează o imagine de ansamblu tipic rurală ce invită la un weekend de odihnă, lectură și relaxare, departe de agitația din oraș. În lunile călduroase, puteți închiria biciclete și explora regiunea.

Biserica fortifica

Construirea ansamblului bisericii fortificate din Cincșor a început în secolul al XIII-lea și s-a conturat de-a lungul timpului. Ansamblul este compus dintr-o biserică, clopotniță, turnuri de apărare, împrejmuite de ziduri de apărare. Cu ajutorul fundațiilor, donațiilor și taxei modice de intrare, Carmen și soțul ei au reușit să restaureze părți din ansamblu, dar procesul este unul de durată, iar intențiile lor multe și nobile.

Casele de oaspeți și Biserica Fortificată de la Cincșor sunt un exemplu pozitiv al unui proces de restaurare executat impecabil, precum și o dovadă că turismul rural poate revitaliza, revigora spațiul satetor românești sau multietnice, rămase, oarecum, în anonimat.

Alte poze:

[:en]

A few years ago, Cincșor  was a simple village from Transylvania, just like many others. The Saxons departed from the village and all they left behind were a Fortified Church and a small community. But in this context, a powerful woman, with an extraordinary life story, showed up and proved everyone that a single person can change the destiny of an entire village.

Mrs. Carmen Schuster was born in Cincșor, spent her childhood in the village, and in the 80s was forced to move to Germany with her family. She made a name for herself in the bank system in Germany, but the 90s brought her back in Romania. She received a leadership position in an important bank. Once back, the severely damaged Saxon buildings from Cincșor made Carmen return to her birthplace and fight to save the cultural heritage. Together with her husband, a history professor from Germany, she started a wide process of restoration of the Fortified Church, Evangelical school, old Parish house and a peasant house. Another peasant house is being currently restored.

After a long period of oblivion, they managed to bring the Saxon spirit back to life. And not anyway! The houses have undergone complex restoration and refurbishment interventions, involving specialists from several fields.  It has been a pretty long and difficult process, but the buildings are now a true model of how to properly recover and protect the local heritage.

Old school

Saxon scool

The Saxon School from Cincşor dates back to 1910 and is the work of the Saxon architect Fritz Balthes. In the renovation process, Carmen was particularly interested in the architectural details and design, while her husband was preoccupied with the functionality of the building. Thus, after an amazing transformation and an efficient use of space, a charming guesthouse came to life.

The attic has been transformed into three spacious accommodation rooms. The interior design consists mainly of wood, traditional furniture, blankets and rugs of local provenance, crates and cabinets carefully crafted.

On the ground floor, there is one more room in the same architectural style, a common area, the restaurant and the kitchen. The restaurant was opened in an annex of the house that keeps the proportions and attention to traditional architecture.

The most beautiful space of the guest house remains the library, equipped with white sofas, a laitimotiv in Cincșor, carpets, traditional furniture, paintings signed by various artists from Romania and Germany, as well as several hundred or even thousands of collected books and received by the two over time.

Old Parish House and Peasant House

Across the street, they renovated a peasant house and the old Parish house, where they currently live. Both buildings correspond to contemporary comfort standards, but they maintain at the same time an overall rural image. The Parish House is the oldest private building in Cincșor. When they bought it, the Parish house was severely decayed. After major restoration work, they managed to transform it into an architectural jewel, by preserving as much as possible from of the old architecture and character of the place.

The family paid great attention to details and they combined in an elegant manner traditional furniture with modern art. They went along the same line: white sofas and armchairs, wooden tables and chairs with simple geometry, drawings and original paintings. During the renovation process, they discovered Renaissance frescoes that they saved and tried to highlight.

Behind the Parish house, there are several accommodation rooms overlooking the courtyard. The barn has also been transformed into an event venue – simple, good looking and not at all pretentious. Currently, a fourth house is undergoing a restoration process.

Fortified Church

The construction of the ensemble of the Fortified church in Cincşor began in the thirteenth century. The ensemble consists of a church, bell tower, defense towers, surrounded by defense walls. With the help of foundations, donations and a modest entry fee, Carmen and her husband have managed to restore parts of the whole, but the process is a lasting one.

The guest houses at Cincşor are a positive example of an impeccably executed restoration process as well as a proof that rural tourism can revitalize, revive the Romanian village and the multi-ethnic space.

Tips & Tricks:  If you want to book a room, call Mrs. Carmen. You can find her phone number here.

Other pictures:

[:]

Sharing is caring!

Comments

comments

Lasă un răspuns